En Az

Təhlükəsizliyin Qiymətləndirilməsi Xidmətləri

Təhlükəsizliyin Qiymətləndirilməsi Xidmətləri kibercinayətkarların istifadə etdiyi metodlardan istifadə etməklə təşkilatın sistemlərini sınaqdan keçirən və təhlükəsizlik zəifliklərini müəyyən edən bütöv xidmətlər toplusudur. 

İnsidentin İdarəedilməsi

İnsidentin İdarəedilmə Xidmətləri təşkilatlarda təhlükəsizlik ilə əlaqədar baş verə biləcək insidentləri araşdıran və hadisənin mərhələlərinin və əsas səbəblərinin təhlilini təmin edən bir xidmətdir.

Penetrasiya Testi

Təşkilatların internet çıxış sistemlərinin aşkarlanması və seçilmiş kritiklik səviyyələrinə əsaslanaraq bu sistemlərin yoxlanılması, zəif cəhətlərin təhlili və verifikasiyası daxildir.

Lokal Şəbəkəyə Penetrasiya Testi

Müəssisə və təşkilatların öz lokal şəbəkələrində yerləşən sistemlərinin əhatə dairəsinə daxil olan komponentlər haqqında məlumatları toplayan, zəif cəhətləri təhlil və təsdiq edən bir xidmətdir.  

DdoS (paylanmış xidmətdən imtina) Testi

Paylanmış Xidməti Bloklayan Kibercinayətkarlara qarşı  təşkilatlar tərəfindən effektivliyə və real hadisələr əsasında görülən tədbirləri sınaqdan keçirmək üçün bir xidmətdir.

Simsiz Şəbəkəyə Penetrasiya Testi

Təşkilatın şəbəkəsinə qoşulmuş simsiz şəbəkələri təyin edən, girişə nəzarətlərini qiymətləndirən və şifrənin sındırılması testlərini aparan bir xidmətdir. 

Sosial Mühəndislik Testi

Seçilmiş insanların sosial mühəndislik hücumlarına hazırlığını qiymətləndirmək məqsədilə onların elektron poçtlarına edilən fişinq hücumundan ibarət olan bir xidmətdir.

Tətbiqin Penetrasiya Testi

Təhlükəsizlik testindən ibarət bir xidmətdir: əvvəlcə icazəsiz sonra isə səlahiyyətli istifadəçi vasitəsilə. 

Tətbiqin Yüklənməsi Testi

Təşkilatların istifadə etdiyi proqramların potensial imkanlarını ölçmək məqsədilə icra edilən bir sınaq xidmətidir.

Mobil Tətbiqin Təhlükəsizlik Testi

Təşkilatlar üçün mobil təhlükəsizlik testlərini təmin edən bir xidmətdir.