Təhlükəsizlik Konsaltinq Xidmətləri

Konsultantlarımız müştərilərlə metodik bir şəkildə işləməklə təşkilatların kiber təhlükəsizliyinin hazırlılıq səviyyələrini artırmağı hədəfləyir.

B&B modul əsasında hazırlanmış və təhlükəsizlik sahəsində geniş təcrübəsindən istifadə edərək sizə növbəti xidmətləri təqdim edir:

İnformasiya Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sisteminin (ISMS) qurulması və istifadəsi, hədəfli risklərin minimuma endirilməsi və komplayns qaydalarının optimal tətbiqi sahəsində həllər təqdim edir.  İllərin təcrübəsindən və təhlükəsizlik məsələlərində səriştəmizdən istifadə edərək işçilərinizin uzun muddətli maarifləndirilməsini təmin edirik.